Điện năng lượng mặt trời

 • Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời Megamaxx MG-10 KW hòa lưới

  150,000,000VNĐ

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX cho phép cài đặt chức năng theo yêu cầu: mặc định ưu tiên sử dụng điện năng trực tiếp từ tấm pin mới tới sử dụng lưới điện. Tối ưu hóa nguồn điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX gồm có:
  Công suất tấm thu: 10.000W
  INVERTER sóng sin chuẩn: 10.000W
  Điện áp ra: 220VAC hoặc 380V
  Tổng điện năng sản xuất trung bình 70.000 – 80.000W / ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Tủ điện bảo hành 2 năm

 • Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời Megamaxx MG-4 KW hòa lưới

  60,000,000VNĐ

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX cho phép cài đặt chức năng theo yêu cầu: mặc định ưu tiên sử dụng điện năng trực tiếp từ tấm pin mới tới sử dụng lưới điện. Tối ưu hóa nguồn điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX gồm có:
  Công suất tấm thu: 4.000W
  INVERTER sóng sin chuẩn: 4.000W
  Điện áp ra: 220VAC hoặc 380V
  Tổng điện năng sản xuất trung bình 28.000 – 32.000W / ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Tủ điện bảo hành 2 năm

 • Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời Megamaxx MG-5 KW hòa lưới

  75,000,000VNĐ

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX cho phép cài đặt chức năng theo yêu cầu: mặc định ưu tiên sử dụng điện năng trực tiếp từ tấm pin mới tới sử dụng lưới điện. Tối ưu hóa nguồn điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX gồm có:
  Công suất tấm thu: 5.000W
  INVERTER sóng sin chuẩn: 5.000W
  Điện áp ra: 220VAC hoặc 380V
  Tổng điện năng sản xuất trung bình 35.000 – 40.000W / ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Tủ điện bảo hành 2 năm

 • Bộ điện năng lượng năng lượng mặt trời Megamaxx 15KW hòa lưới

  225,000,000VNĐ

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX cho phép cài đặt chức năng theo yêu cầu: mặc định ưu tiên sử dụng điện năng trực tiếp từ tấm pin mới tới sử dụng lưới điện. Tối ưu hóa nguồn điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời MEGAMAXX gồm có:
  Công suất tấm thu: 15.000W
  INVERTER sóng sin chuẩn: 15.000W
  Điện áp ra: 220VAC hoặc 380V
  Tổng điện năng sản xuất trung bình 105.000 – 12.000W / ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Tủ điện bảo hành 2 năm